Combo biển Hải Tiến khách sạn 3* từ Hà Nội

   Biển Hải Tiến

   Combo

   3 ngày 2 đêm

Đang xử lý

Combo Hải Tiến khách sạn 2* từ Hà Nội

   Biển Hải Tiến

   Combo

   2 ngày 1 đêm

Đang xử lý


Tour du lịch Hà Nội - Hải Tiến - Paracel Resort 2 ngày 1 đêm

   Biển Hải Tiến

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,380,000

Tour du lịch Hà Nội - Hải Tiến Resort 2 ngày 2 đêm

   Biển Hải Tiến

   Tour du lịch

   2 ngày 2 đêm

Từ 1,760,000


Tour du lịch Hà Nội- Hải Tiến- khách sạn Ánh Phương 3 ngày 2 đêm

   Biển Hải Tiến

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,680,000