Hà Nội- Hải Hòa- Hà Nội 2 ngày 1 đêm

   Biển Hải Hòa

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,455,000

Tổ chức cho Công ty đi du lịch biển Hải Hòa, Tĩnh Gia 3 ngày 2 đêm

   Biển Hải Hòa

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,650,000